YAZILAR

2021/9 Sayılı Genelge

16.03.2021 Tarihli ve 2021/9 sayılı Genelge ile birlikte Türkiye Gümrük Bölgesi’ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar hususu düzenlenmiştir. Bu […]

Kolay İhracat Noktaları

Ticaret Bakanlığımızın 10.03.2021 tarihli 2021/8 sayılı Kolay İhracat Noktaları konulu Genelgesi ile birlikte ülkemiz için yepyeni bir ufuk açılarak gerek […]

İzinli Göndericilere Büyük Kolaylık

4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) 18.06.2020 Tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir. Değişiklik yapılan hükümlere […]