Sonradan Kontrol ve Denetim

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesinin alınması, kontrol-inceleme tüm süreçleri ile  YYS Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonra her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Gümrük işlemlerine ilişkin inceleme, yıllık faaliyet raporu” düzenlenmesi hizmeti verilmesi.

 

 

 

SONRADAN KONTROL

Geçmiş dönemlerde yapılan gümrük işlemlerine ilişkin;

Gümrük beyannameleri

Ekli belgeler

Teminat tutarları

Muhasebe ve stok kayıtları

Kapasite raporları

Değerlendirilerek sonradan kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi.