Eğitim

 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı,
 • Tedarik zinciri güvenliği,
 • Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer, narkotik, yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti,
 • Taşıt kontrolleri
 • Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerinin tespiti
 • Mühür kontrolleri
 • Sürücülere;
  • Araç denetimi,
  • Yük, güzergah ve varış yeri gizliliği,
  • Anahtar, park yeri, yakıt ikmali
  • Planlanmayan duraklamaya ilişkin usuller,
  • Kaza veya acil durumlarda uygunsuzlukların bildirimi
  • İzinsiz giriş teşebbüslerini önleme
 • Gümrük Beyannameleri yazımı