İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri

2021/28 Sayılı İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri konulu Genelge ile bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesi muhteviyatı ihracat eşyası olması durumunda gerek bazı nedenlerle fiili ihracatın gerçekleşmesi halinde bile ilgili ihracat beyannamelerinin kapanmaması gerek her bir transit beyannamesinin çıkış prosedürlerinin ayrı ayrı yapılmasından kaynaklanan zaman kaybının önlenmesi amacıyla 31.12.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek web servis oluşturulmuştur.

Bahse konu web servise Bakanlık internet sitesi üzerinden erişilerek araç sınır gümrük idaresi sahasına girmeden önce çekici ve dorse plakaları, araçta mevcut transit beyannamelerinin MRN numaraları ve çıkış gümrük idaresi bilgileri girilerek. Araçta bağlı tüm transit beyannamelerinin çıkış işlemlerinin tek seferde yapılması ve transit beyannamelerine bağlı tüm ihracat beyannamelerinin aracın saha çıkışı ile birlikte kapanması kolaylığı getirilmiş olup, söz konusu uygulama sadece izinli gönderici firmalara izin kapsamı yapılan taşımalarda geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.