Transit Rejiminde Karşılaşılabilecek Cezalar

Belirgin şekilde farklı çıkan eşya

Ortak transit veya ulusal transit rejiminde giriş gümrük idaresinde (sınır kapılarında) yapılan kontroller neticesinde beyan edilen eşyadan tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın farklı bir eşyanın tespit edilmesi durumunda ya da beyan harici eşya bulunması durumunda;

-Gümrük vergileri bakımından tespit edilen eşyanın vergilerinin beyan edilen eşyanın vergilerinden fazla olması halinde farklı çıkan eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası,

-Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

Serbest dolaşımda olmayan (ithal eşya) eşyada eksiklik, fazlalık

-Ortak transit sözleşmesine göre ülkemize gelen eşyanın herhangi bir gümrük idaresinde yapılan tespitinde veya ulusal transit rejimine göre hareket gümrük idaresinden sevkinden sonra başka bir gümrük idaresi tarafından yapılan tespitinde eksik olduğunun anlaşılması durumunda, eksikliğin neden kaynaklandığı ispatlanamaz ise eksik çıkan eşyanın gümrük vergileri alınır ayrıca gümrük vergilerinin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.

-Ortak transit sözleşmesine göre ülkemize gelen eşyanın herhangi bir gümrük idaresinde yapılan tespitinde veya ulusal transit rejimine göre hareket gümrük idaresinden sevkinden sonra başka bir gümrük idaresi tarafından yapılan tespitinde fazla olduğunun anlaşılması durumunda, fazlalığın neden kaynaklandığı ispatlanamaz ise fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar para cezası alınır ayrıca eşya tasfiye edilir.

-Ulusal transitte eksiklik veya fazlalık hareket gümrüğünde tespit edilirse sadece usulsüzlük cezası uygulanır.

-Giriş gümrük idaresi haricinde başka bir gümrük idaresinde eşyanın beyana göre farklı olduğu tespit edilirse (giriş idaresinde yapılan tespitte bir üst başlık hükümleri uygulanır). Mühür sağlam ise usulsüzlük cezası uygulanır.

Serbest dolaşımda olan (ihraç eşyası) eşyada eksiklik, fazlalık ve farklı çıkan eşya

Serbest dolaşımda olan eşyada herhangi bir gümrük idaresinde yapılan tespitte eksiklik, fazlalık veya farklı bir eşya tespiti halinde sadece usulsüzlük cezası uygulanır.

Varış idaresi değişikliği

Eşya beyan edilen varış idaresi yerine başka bir idareye gönderilirse usulsüzlük cezası uygulanır.

Transit süre sınırına uymama

Hareket idaresince eşyanın varış idaresine gitmesi için bir süre sınırı verilir. Bu süre sınırı 24 saate kadar aşılırsa 2 kat, 48 saate kadar aşılırsa 4 kat, 72 saate kadar aşılırsa 6 kat, 72 saaten fazla aşılırsa 8 kat usulsüzlük cezası uygulanır.

Önemli notlar

-Eksik çıkan fazla çıkan veya beyana göre farklı çıkan eşyalarda bu tespitler ortak transit kapsamında yurt dışında yapılırsa eşyanın gümrük vergileri tahsil edilir. Vergi haricinde ekstra para cezaları her ülkenin kendisi tarafından belirlendiğinden bu konuda kesin bir hüküm bulunmamaktadır.

-Eşyanın eksik çıkması, mühür fekki, beyana göre farklı eşya çıkması durumlarında uygulanacak para cezalarının yanı sıra kaçakçılık mevzuatına göre de işlem yapılması gerekmektedir. Ancak asıl sorumlu firmalar mevzuatta yer alan “sadece mali olarak sorumludurlar” hükmü nedeniyle kaçakçılık ile yargılanmazlar.